תלמידי כיתה ט' לומדים ומיישמים "חשיבה חישובית"

תלמידי כיתה ט', במסגרת עתודה מדעית טכנולוגית, לומדים ומיישמים "חשיבה חישובית" במסגרת שיעורי מדעי המחשב:
הבנת בעיה
פירוקה
זיהוי תבניות לפתרון
זיהוי נתונים רלוונטיים
חשיבה אלגוריתמית ( כתיבת סדרת פעולות אשר פותרת את הבעיה)
בין הכישורים הנדרשים:
יצירתיות
התמודדות עם בעיות
חשיבה ביקורתית
תקשורת ושיתוף פעולה בצוות
חישוב