תלמידי כיתות ח' בסיור לימודי במוזיאון ראלי – קיסריה