תלמידי מגמת אמנות תערוכה בגלריה אלפרד בתל אביב

ביקור מגמת אמנות בתערוכתו של המורה מתן גולן בגלריה אלפרד בתל אביב.
עם תלמידות כיתה יב