תלמידי מגמת מדעי הרפואה יב בפגישה אחרונה בטכנודע

תלמידי מגמת מדעי הרפואה יב בפגישה אחרונה בטכנודע