תלמידי רשת עמ"ל בפגישה עם מנכ"ל משרד החינוך

מועצות התלמידים מכל רחבי הארץ, בהן נציגות בולטת של רשת בתי הספר עמל, נפגשו עם מנכ”ל משרד החינוך, מר שמואל אבוהב בירושלים. 
מטרת המפגש היתה להציג בפני המנכ”ל את פעילות מועצת התלמידים בבתי הספר, ברשויות, במחוזות ובמועצה הארצית. 
הם קיימו שיח פתוח בו הציגו אתגרים, בקשות ורעיונות להעצמת מועצות התלמידים ולשיתופי פעולה במשרד החינוך.