תלמידי שכבת יא בשיחה עם שלמה פרל על הסרט "אירופה אירופה"