תלמידי שכבת יוד ביום גיבוש מהנה

תלמידי שכבת יוד ביום גיבוש.
התלמידים השתתפו בפעילות ODT מגבשת ומהנה.
הכינו פיתות בטאבון בעזרת מורי של״ח של בית הספר.
והעמיקו את ההכרות בין תלמידי הכיתה.