פעילות אגודת חובבי הרדיו במרכז המדעים הרצליה מגמת פיזיקה