סיכום מסע לפולין תשע"ט

תודה לתלמידים ולאסף צפריר שצילמו במהלך המסע, ותודה מיוחדת לתיקי הראל שלנו שמצליחה להפתיע כל פעם מחדש?? מיכל סרט המסע לפולין 2018. "נשארנו כדי לספר"  

מסע לפולין תשע"ט