רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: מאיר סבטה

כיתות השכבה

בית התמר

בית התמר

כיתה

שם המחנך/ת

ט'1

באזוב לודה

ט'2

יחיא סוג'וד

ט'3

מרום ענבר

ט'4

פרנקו שגית

ט'5

גרינברג לימור

ט'6

שנלר נטלי

ט'7

מאיר סבטה

ט'8

ליזרוביץ אורית

ט'9

אשכנזי חיים

ט'10

זכרוב חווה

ט'11

בסט יוליה