רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: מאיר סבטה

כיתות השכבה

בית התמר

כיתה מחנך
ט1 באזוב לודה
ט2 יחיא סוג'וד
ט3 מרום ענבר
ט4 פרנקו שגית
ט5 גרינברג לימור
ט6 שנלר נטלי
ט7 מאיר סבטה
ט8 ליזרוביץ אורית
ט9 אשכנזי חיים
ט10 זכרוב חווה
ט11 בסט יוליה