רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: טלי אברהם

כיתות השכבה

בית השיטה

כיתה

שם המחנך/ת

חדר

י"א 1

שהרבני רבירם

מב"ר – צןשב"ע ומחול

56

י"א 2

מנצור רקפת

אתגר – תיירות

53

י"א 3

לוי עפרה

ח"מ – ג"ג

57

י"א 4

לנטין זיו

מדעי הרפואה +ביולוגיה 

61

י"א 5

שביד קובי

 הנדסת תוכנה + אלק' שוחרות

54

י"א 6

אברהם טלי

כימיה +פיזיקה

52

י"א 7

רוזנטל מירי

ביולוגיה + אלק' 

24

י"א 8

הכט יהודה הלל

ג"ג + מד"ח+תןשב"ע

55

י"א 9

סאסי שרון

מב"ר+מד"ח + תןשב"ע+ ג"ג

59

י"א 10

אופק כהן מורן

מד"ח + חשמל+שוחרות+תושב"ע

51

י"א 11

ששון עוז

חשמל+עיצוב+תושב"ע

22