Mind the Gap – מפגש מנטוריות של גוגל תשע"ח

ב 9.11 החלה שנת הפעילות של תוכנית Mind The Gap בישראל.

בארוע השתתפו תלמידות הלומדות במגמת מדעי המחשב ומורים מובילים מרחבי הארץ.

תלמידות התכנית הוכשרו לשמש כמנטוריות בבתי הספר שלהן במטרה לעודד תלמידות צעירות לבחור בלימודי מדעי המחשב. 
התלמידות עברו במהלך היום תכנים מגוונים כגון עמידה מול קהל, סדנת לימוד מדמ"ח עם Scratch, מפגש עם נשים בתעשיה ועוד.

ליאורה רבייב (יא5) ורוני מדינה (יא6) ייצגו את בית ספרינו בכבוד רב ורכשו כלים אשר יאפשרו להן ללוות את תלמידות כיתות ט' בבחירת מגמות לקראת התיכון.