לקישור לחדר הזום בבית הפתוח לחץ כאן

ביולוגיה היא התחום המדעי ה"חי" ביותר מבין המקצועות המדעים שמשלב תחומי דעת רבים כגון: כימיה, פיסיקה, מדעי כדור הארץ ועוד. בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי, והיא נוגעת בכל תחום של חיינו.

תכנית הלימודים בביולוגיה מותאמת ללמידה משמעותית ומבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן, ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה וציר ערכים.

ציר התוכן: בתכנית נכללים נושאים הקשורים לחיי היום יום ורלוונטיים
לתלמידים, וכן נושאים מרתקים שחלקם נמצאים בחזית המדע. בתכנית ניתן
דגש על רעיונות מרכזיים המשמשים כיסודות מארגנים של התכנית. רעיונות
אלה באים לידי ביטוי בכל אחת מרמות הארגון.

ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה: בכל מרכיבי התכנית מיושמים עקרונות
כללים של פיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה וכן אלה הייחודים לתחומי
התוכן בביולוגיה. שילוב הוראה ולמידה בדרך החקר, בביצוע ניסויים במעבדה,
בעבודת חקר ובקריאת מאמרי מחקר וניתוחם מאפשר להעמיק את הבנת
התכנים תוך הבניית יידע על ידי התלמידים.

ציר ערכים: דגש על היבטים ערכיים עובר כחוט השני בכל רמות הארגון
שבתכנית הלימודים. עיסוק בהיבטים אלה בשילוב רכישת ידע רלוונטי עשוי
לתרום לחינוכו של בוגר מעורב ובקי בסוגיות שעל סדר היום הקשורות לחיי
הפרט והחברה. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי עולות גם
שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.

מקצוע הביולוגיה הוא מקצוע מדעי:

 •  העוסק בתופעת החיים ובהבנתה.
 •  הפורץ דרך להצלת חיים, למחקר רפואי, ומפתח להבנת החידושים הביוטכנולוגיים והמדעיים.
 •  התורם להבנת נושאים אקטואליים שבהם עוסקים בעיתונות ובתקשורת מדי יום.
 • העוסק בחקר הטבע והיצורים החיים בו: בני אדם, בע"ח, צמחים, חיידקים וכו'.
 • המפתח כישורי חשיבה ונותן כלים להבנת הסובב אותנו. 
 • המתמודד עם שאלות ערכיות וחברתיות. 
 • המקנה את מיומנויות המאה ה – 21.

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים בבית ספרנו 2 חלקים מתוקשבים:

א. חלק עיוני 55% – בחינה מתוקשבת.

ב. חלק מעשי 45% – ביוחקר ברשת שהוא מבחן חיצוני המכיל בתוכו גם את מבחן המעבדה החיצוני וגם את בחינת הביוחקר.

א. בחלק העיוני שלושה נושאי חובה (ליבה) ונושא העמקה 

נושאי הליבה:

     1. התא, המבנה והפעילות – פרק שעוסק במבנה ובתפקוד של התאים כיחידת חיים.

 1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס – פרק שעוסק ביצור השלם המתפקד כיחידה אחת תוך תיאום ותקשורת בין המערכות השונות.
 1. אקולוגיה – פרק העוסק בהכרת בתי הגידול, גורמים ביוטיים ואביוטיים, יחסי גומלין בין יצורים ובהשפעת האדם על הטבע.

נושאי העמקה: (מתוכם ייבחר אחד)

1. בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית.

2. פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי.

3. חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

 

נושאי העמקה (מתוכם ייבחר אחד):

 1. בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית.
 2. פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי.
 3. חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

 • החלק המעשי – ביוחקר ברשת: 

יוזמה חדשנית המשלבת עבודת חקר שיתופית של תלמידי ביולוגיה מבתי ספר שונים  בסביבה דיגיטלית. 

התלמידים בוחרים נושא משותף לחקר ומשתפים פעולה באמצעות כלים דיגיטליים. הבחינה בעל פה בסוף התהליך מתנהלת בדרך שיתופית בכלים דיגיטליים. 

 

המיוחד במגמה

 • מקצוע עם "יד על הדופק" הצועד עם הזמן ומתעדכן בחידושי המחקר.
 • תכנית לימודים גמישה ומגוונת.
 • לימודים עיוניים ומעשיים כאחד המשלבים עבודת מעבדה, עבודת צוות וישומי מחשב.
 • התמודדות עם סוגיות אתיות (מוסריות) הנובעות מהחידושים המודרניים (הנדסה גנטית).
 • מקצוע המקנה בונוס בקבלה לאוניברסיטה כמקצוע מדעי.

מטרות הלימוד מחולקות לארבעה תחומים:

 • ידע תוכני – הכרת עובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים של הביולוגיה.
 • מהות המדע – הבנת מהות המדע ודרכי יצירת הידע המדעי והבנת הקשר מדע-טכנולוגיה-חברה.
 • פיתוח עמדות – טיפוח מודעות להיבטים אתיים הקשורים למדע ולחברה.
 • פיתוח כישורים ורכישות מיומנויות – כישורים בלמידה ובחשיבה מדעית, במיומנויות החקר בעבודה, במעבדה ובשדה.

 

הביולוגיה פותחת דלת להתמחות ברפואה, בביוטכנולוגיה וביוכימיה, ברוקחות, בחקלאות, באיכות הסביבה, בווטרינריה, בהנדסה גנטית וביואינפרמטיקה.

 

תנאי קבלה:

 1. ציון 75 ומעלה במדעים.
 2. המלצת מורי המדעים בחטיבת הביניים.

 

רכזת המגמה: רננה דרומר renan85@walla.com

 

צוות המורים

 • רננה דרומר

  רכזת מגמת ביולוגיה
 • לנטין זיו

  מורה לביולוגיה
 • שי צימרמן

  מורה לביולוגיה