קישור לחדר זום בבית הפתוח

תורה שבעל-פה

התורה שבעל פה היא הרובד המרכזי של התרבות היהודית מימי המקרא ועד ימינו. היא שימשה מקור לקביעת ערכיו של עם ישראל, ובכך עיצבה את אורחות חייו, את זהותו וכן את אופיו של העם.

עם ישראל, החל בשלהי הבית השני, הפך את לימוד התורה לערך חשוב ומרכזי בחייו. עיקר הלימוד היה ספרות התורה שבע"פ. בכל דור ובכל מקום למדו ועדיין לומדים את מקורותיה תוך תרגומם לזמנים, למקומות, לצרכים ולערכים המשתנים. באמצעות הלימוד והעיון המתחדש במקורות נוסף נדבך חדש לספרות התורה שבעל פה.

 

רמת הלימודים: 5 יחידות לימוד

בתכנית הלימודים

 • בכיתה י' תיעשה למידה משמעותית בהיקף של יחידת לימוד אחת בנושא "יחיד וחברה".
 • בכיתה י"א יוגשו התלמידים לבחינה חיצונית ברמה של 2 יח"ל בנושאים "משפט ויושר" ו"משפחה".
 • בכיתה י"ב יוגשו התלמידים לבחינה פנימית בהיקף של 2 יח"ל בנושא "מיזם בית ספרי".

התלמידים נדרשים לדעת:

 • מושגים בסיסיים של תחום הדעת והבחנה ביניהם.
 • סוגות (ז'אנרים) שונות בספרות התורה שבעל-פה על פי מאפייניהן.
 • מונחי הדיון הבסיסיים בספרות חז"ל.
 • דמויות מרכזיות של תנאים, של אמוראים, של גאונים ראשונים ואחרונים, מקום פעילותם והתקופה שבה פעלו.
 • מבנה דף הגמרא בתלמוד הבבלי דפוס וילנא והרבדים השונים של הסוגיה התלמודית.
 • כתב רש"י ופרשנותו לתלמוד הבבלי.
 • מדרשי הלכה ומדרשי אגדה.
 • פסק הלכה ומקורותיו.
 • שו"ת (שאלות ותשובות).

המיוחד במגמה

 • חיזוק הקשר של היחיד למשפחה ולקהילה.
 • טיפוח זיקה של שייכות ושל כבוד למסורת של העם היהודי.
 • חיזוק הזיקה לארץ ישראל.
 • עמידה על הקשר שבין התרבות היהודית לתרבויות שאיתן היא באה במגע ועמידה על הנסיבות ההיסטוריות, הגיאוגרפיות והחברתיות שבהן התרבות היהודית התהוותה.
 • היכרות עמוקה עם רבדים עשירים של השפה העברית ועמידה על אופיה הפרשני-ריבודי והפלורליסטי של התרבות היהודית.
 • פיתוח חשיבה לוגית מורכבת וחינוך לחשיבה ביקורתית.
 • מפגש עם רעיונות, עם ערכים ועם אורחות חיים של העם היהודי תוך יצירת דיאלוג עימם ויכולת לגבש עמדות כלפיהם.
 • טיפוח הלמידה העצמית.
 • השתתפות בדיון אקטיבי תוך כדי פיתוח תרבות דיבור וויכוח ענייני והוגן.
 • חינוך לאחריות ולשמירת חוק. חיזוק תחושת הצדק הטבעי, היושר ודרכי השלום לפתרון מחלוקות.
 • טיפוח כבוד לזולת ולרכושו ודאגה לדורות הבאים.

למי מתאים להצטרף למגמה?

לכל תלמיד סקרן, הרוצה להכיר מקורות יהודיים חדשים ומרתקים שעדיין לא נחשף אליהם. לכל תלמיד הרוצה להכיר את עברו העשיר והייחודי של העם היהודי ומוכן לקרוא טקסטים מאתגרים מהמשנה ומהגמרא.

רכזת המגמה:  רינה חודדטוב rinahudi@gmail.com

 

 

צוות המורים

 • רינה חודדטוב

  רכזת מגמת תורה שבעל-פה
 • גיורא מדר

  מורה לתורה שבעל-פה
 • סיגל גרמנסקי

  מורה לתורה שבעל-פה
 • לידור קצין

  מורה לתורה שבעל-פה
 • חני תלמיד

  מורה לתורה שבעל-פה